Start

General index of music editions

Materialer

Links

Recent publications

Coppini, Musica tolta 1607

Editions and papers
on this site:

Copenhagen Chansonnier

Complete Works of Gilles Mureau

Amiens MS 162 D

Uppsala MS 76a


Papers on

Basiron’s chansons
Busnoys & scibes PDF
Caulaincourt
Chansons in Fa-clefs
Chansoner på nettet
Fede, Works
Dulot’s Ave Maria
Open access 15th c.
MS Florence 2794

 

 
Renæssancens musikkultur

Torsdag den 3. februar 2011, kl. 13.15

INTRODUKTION (her følger en udskrift af powerpoint)

Formål

Kurset handler ikke primært om musikhistorie med kronologisk gennemgang af genrer, stil, teknik og æstetik.

Kurset handler om musik set i forhold til meget indflydelsesrige ideer og fortællinger om et skifte/skel i Europas historie, som har haft stor betydning for vores opfattelse af os selv og af kunst og kultur.

En kritisk beskæftigelse med disse fortællinger og forestillinger hjælper også til et nuanceret syn på vore dages musik- og kulturliv.

Set i det meget store perspektiv er det i "renæssancen" en række ideer i nutidens musikopfattelse finder deres form.

Men jeg insisterer alligevel på at der hver gang kommer noget (eller meget) om musik.

Betingelser

At studere musikhistorie i meget tynde skiver. Kursets emner svarer til at gennemgå Beethoven, Wagner, Verdi og Schönberg mv. samt alt det omliggende - og det tværfaglige.

Hvor beskæftigelsen med nyere musik er støttet af hjælpediscipliner, er vi her næsten uden, dvs. at meget bliver på begynderniveau.

Fordelen ved det er, at "dumme spørgsmål" ikke findes, og at det er i orden ingen forudsætninger at have.

Derfor skal man stille spørgsmål!!

Manglende kritisk medleven fra de studerende kan medføre at læreren blot kører frem efter sine egne interesser.

Indhold og plan for kurset skal tilpasses de aktuelle studerende. I er selv medansvarlige for at det sker.

Timeoversigt og Bibliografi - begge blev udleveret på papir. herefter findes opdaterede versioner her på siden.

Kursets indretning

Det viste sig at alle studerende /med variationer) har en musikfaglig baggrund, så det bevirker umiddelbart ingen ændringer i det forelåede indhold,

Ud fra erfaringer med tidligere kurser har jeg besluttet at bruge de to næste gange på en let udvidet gennemgang af musikhistorien i 1400-tallet, og følge den foreslåede plan indtil efterårsferien. En revision af planen kan foretages undervejs.

Kurset bruger ikke kompendium. Vigtige for kursets er en række hjælpemidler: Først og fremmest bøgerne på semesterhylden, hvoraf et udvalg blev præsenteret, dernæst de mange artikler mv. som er tilgængelige gennem KBs e-resourcer og den musik der kan aflyttes i Naxos Music Library gennem KBs fjernadgang (NB vigitgt at få tilsluttet sig fjenadgang - følg KBs brugsanvisning).

NB HUSK at logge ud og kvitte browseren efter at have brugt Naxos Music Library, Oxford/Grove Online og KBs fjernadgang i det hele taget - ellers spærrer I for andre brugere!

Videre pegede jeg på de muligheder, som dette site tilbyder, dels referater af timerne, resumeer af udvalgte tekster, og udgivelser til belysning af den høviske chanson o. 1470, et håndskrift med enkel flerstemmighed sant et lidt senere håndskrift også med udsættelser af populære sange.

Renæssancen

Begrebet blev indført i Jules Michelet: Histoire de France i 19 bind, bd. 7 fra 1855,
overtaget af Jacob Burchardt: Die Kultur der Renaissance in Italien fra 1860,
og overført til musikhistorie af August Wilhelm Ambros: Geschichte der Musik, Bd. 2 (1864) og 3 (1868).

"Renæssance" - et besværligt begreb (ordet bruges i tre forskellige betydninger, jfr. Nordberg: Renæssancens virkelighed, s.18):

som betegnelse for en epoke (vanskelighed med afgrænsning, forskellig i de forskellige kunstarter, indhold flydende)

som betegnelse for en tidsånd/mentalitet (humanisme, kapitalisme, opdagelser, nationalstat, reformation etc.)

som betegnelse for en intellektuel-kunstnerisk strømning (antikken som ideal, harmoni, perspektiv, manierisme, magi etc.).

"Renæssance" - ordet giver ophav til en række floskler, som går igen endog i bogtitler, de fleste bunder i en uvidenhed om hvad der gik forud (fremhævelse af periodens fortrin gennem kontrast) og om hvad betingelserne egentlig var i perioden (skønmaleri). Nogle ideer er dog 1400-tallets egne til legitimering af egne formål:

"en genfødsel efter den mørke middelalder"

"antikkens genkomst"

"da mennesket kom i centrum" (humanisme, frigørelse fra religion)

"renæssance-mennesket" (geniet, ophobningen af store kunstnere, værket)

Bykulturens og demokratiets opblomstring

Handelens, virkelysten og opdagelsernes tid, fremkomsten af teknik, trykkekunstens andel i udbredelse af nye ideer

Et modbillede kunne være:

Pesten 1348-51 og dens konstante genkomst, Hundredeårskrigen, klimaforværring, sult, tyrkernes fremtrængen, Konstantinopels fald i 1453

Middelalderens fortsættelse med opdagelse af nye teknikker på malerkunstens og arkitekturens område og

nogle lærdes intense beskæftigelse med latin og græsk litteratur

skisma (flere paver), religion bliver et overvældende personligt anliggende, skræk for døden og verdens snarlige undergang, misbrug af kirken, reformation, stadige religionskrige, forfølgelse af anderledes tænkende, hekse- og kætterbrændinger, inkvisition

luksusforbrug i hidtil uset skala hos de nye magthavere, nye institutioner

opkomst af diktaturer, nationalstater, enevældige konger, kongemagtens samarbejde med byernes handelsmagt, undertrykkelse

Renæssancemusik - eksempler

Kirkelig:

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377): La Messe de Nostre Dame a 4 - Kyrie 1 (skrevet i 1360'erne), bygger på gregoriansk sang, isorytmisk tenor og contratenor

Guillaume Du Fay (1397-1474): Missa Se la face ay pale a 4 - Kyrie 1 (skrevet i 1450'erne), cantus firmus messe over hans egen ballade “Se la face ay pale” a 3 (fra 1430'erne)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594): Missa Papae Marcelli a 6 - Kyrie 1 (skrevet i 1560'erne) frit komponeret, bindes sammen af motiver og tekstfortolkning.

Instrumental:

Anonym: Estampie a 1 (fransk o. 1300), dans for et instrument

Anonym: Se la fatze ay pale (fra Buxheimer Orgelbuch, tysk ca. 1470), arrangement for tastaturinstrument af Du Fay's chanson (jfr. nr. 2 ovenfor)

Anonym: Pavane 11 "La Bataille" a 4 (fra Musique de Joye, Lyon 1542 - Arrangement af Janequin's chanson "Escoutez tous, gentilz galloys" (La bataille de Marignan)), for fire instrumenter (trykt samling for blandede eller af samme type instrumenter - til "hjemmemusik" eller til professionel danseledsagelse)

Introduktion til perioden

Renæssancens billedkunst - forskellige vinkler:

Det monumentale, romersk forbillede, harmoni, teknisk mirakel:
Domkirken i Firenze, S. Maria del Fiore, samt Cigolis tegning af Brunelleschis kuppel, indviet 1436.

Perspektivet (beskrevet af Brunelleschi), illusion om rum, symbolsk placering af figurer:
Massaccio: Treenigheden, Maria og Johannes med knælende stifterpar, S. Maria Novello, Firenze 1429.

Det menneskelige, stærkt udtrykt, grimhed, intet behov for klassisk skønhed:
Donatello: Profeten Habakuk, S. Maria del Fiore, statue til campanile, 1423-26.

Idyllisering af antikkem (med Firenze som forbillede):
Rafaello: Skolen i Athen, 1509, fresco i pavepaladset, Vatikanet.

For billeder gælder at mange kan findes med gode oplysninger i den store net-database: Web Gallery of Art (http://www.wga.hu/index1.html)

START