Start

General index of music editions

Materialer

Links

Recent publications

Coppini, Musica tolta 1607

Editions and papers
on this site:

Copenhagen Chansonnier

Complete Works of Gilles Mureau

Amiens MS 162 D

Uppsala MS 76a


Papers on

Basiron’s chansons
Busnoys & scibes PDF
Caulaincourt
Chansons in Fa-clefs
Chansoner på nettet
Fede, Works
Dulot’s Ave Maria
Open access 15th c.
MS Florence 2794

 

 
Renæssancens musikkultur

Torsdag den 14. april 2011, kl. 13.15

Fortsættelse af

Kort gennemgang af den verdslige franske sang i anden halvdel af 1400-tallet

se referatet af forrige time.

Forholdet mellem verdsligt og kirkeligt

M. Jennifer Bloxam: ‘A Cultural Context for the Chanson Mass’ i Honey Meconi (ed.): Early Musical Borrowing. New York & London (Routledge) 2004, s. 7-35 - se mit referat.

Brug af ’hit’-sange i motet og messe:

Hayne van Ghizeghem (Burgund, især aktiv i 1460'erne): De tous biens plaine, trestemmig hyldestsang til kvinden, et "hit" med en slående iørefaldende melodi i tenoren og elegante, næsten ligeså melodiske modstemmer.

Loyset Compère (ca. 1445-1518): Omnium bonorum plena 4v, en motet i to dele over tenoren fra Haynes De tous biens plaine, nu ændret fra at rette sig til en verdslig ”herskerinde” til en bøn til Jomfru Maria om at gå i forbøn for en række sangere med Guillaume Du Fay i spidsen, her nævnes også bla. Busnoys, Ockeghem, Regis, Tinctoris (og måske den unge Josquin Desprez, ifølgge Fallows: Josquin) og Compère selv, skrevet til en lejlighed omkring 1470 i Cambrai. Viser en standsbevidsthed blandt komponister og sangere, som rækker ud over individet. David Fallows: Dufay daterer lejligheden for Omnium bonorum til 16.-17. oktober 1468, hvor det burgundiske hof, det franske hof og sangerne ved katadralen i Cambrai med hertug Charles témeraire og Louis XI mødtes for at hylde billedet af Notre-Dame de Grace (s. 78), se videre Rob C. Wegman: ‘From Maker to Composer..’ s. 473f.

Jean Ockeghem (ca. 1425-1497): Fors seulement l’actente que je meure, 3v, rondeau, længsel til døden, en kvinde synger, tenor ligger i sopranleje; skal sandsynligvis synges af en kvindestemme.

Ockeghem: Fors seulement contra ce qu’ay promys 3v, rondeau over den samme tenor en doudecim dybere, sangen vendt om til et mandligt svar, en dobbeltchanson med den orindelige tekst i den dybeste stemmer og ”svaret” i overstemmerne.

Ockeghem: Missa Fors seulement 5v, bygger på tenor plus citater fra øvrige stemmer i Fors seulement l’actente, består af Kyrie, Gloria og Credo, en torso af meget stor messe. Transformerer elementer af sangen til kirkemusik, Karakteren er fuldstændig ændret, ikke mindst i kraft af den dybe beliggenhed og det tættestemmevæv.

Antoine Brumel (ca. 1460-ca. 1515): Du tout plongiet / Fors seulement l’actente 4v, rondeau bygger på Ockeghems tenor en oktav og en tone dybere, dobbeltchanson hvor den nye tekst i de tre af stemmerne overtrumfer den oprindelige rondeaus sørgmodighed (Helt nedsunket i håbløshedens sø), meget dyb beliggenhed. en hyldest til Ockeghem, som refererer både til hans oprindelige rondeau og hans bearbejdelse til messe - sprænger rammerne for den høviske chanson.

START