Start

General index of music editions

Materialer

Links

Recent publications

Coppini, Musica tolta 1607

Editions and papers
on this site:

Copenhagen Chansonnier

Complete Works of Gilles Mureau

Amiens MS 162 D

Uppsala MS 76a


Papers on

Basiron’s chansons
Busnoys & scibes PDF
Caulaincourt
Chansons in Fa-clefs
Chansoner på nettet
Fede, Works
Dulot’s Ave Maria
Open access 15th c.
MS Florence 2794

 

Renaissancens musikkultur

(BA projekt, BA musikvidenskabeligt emne 2 eller 4, KA frit emne, KA tilvalg mv. (fagelementerne 125, 129, 130, 136, 137, 139, 431, 432, 435, 438, 441, 442))

Torsdage kl. 13.15-15 i lok. 9 med mulighed for udvidelse til kl. 16 med gennemhøring af værker. Første gang den 3. februar 2011.

Hvad renæssancemusik egentlig er, har været diskuteret vidt og bredt. Har denne musik en selvstændig identitet, eller er den blot kronologisk sammenfaldende med en epoke, som blev defineret af romantiske historikere til beskrivelse af billedkunst, arkitektur og litteratur? Betegner den en ”nye kunst”, som musikteoretikeren Tinctoris i 1470’erne fandt hos sine forgængere fra 1430’erme, en musikalsk renæssance, en genopdagelse af gamle idealer? Eller er de ændringer, som vi kan høre i musikken fra sidst i 1400-tallet, snarere reaktioner på at lange musikalske traditioner blev udsat for pres fra mange sider i et samfund, der var under forvandling.

Kurset vil diskutere musikken og dens vilkår i tiden op til år 1500, hvor ideen om ”den store komponist” begynder at vinde indpas, hvor den nedskrevne kunstmusik afgørende tager over fra improviserede flerstemmige traditioner og hvor musikken gennem trykte noder begynder at nå vidt omkring; hvor populærmusikkens tekster og melodier samtidig vinder indpas i kunstmusikkens formuleringer, og hvor man i bredere kredse begynder at have en mening om hvordan musik skal lyde. Det henvender sig til studerende med interesse for renæssancens kunst og kultur og for musik. Der vil være mulighed for at skrive opgaver med tværfagligt sigte.

Jeg lægger stor vægt at høre den musik, som kurset handler om. Derfor er det heldigt at en hel del af de musikstykker, der vil blive gennemgået under kurset, er tilgængelige online via KBs Elektra, som man kan lytte til som studerende gennem sig egen computer, hvis man har fået aktiveret sin fjernadgang. Musikken kan findes på adressen (jeg sender før timerne adresser på relevante titler):

http://kb.naxosmusiclibrary.com.ep.fjernadgang.kb.dk/

Ved tidligere kusus har det vist sig at adgangen til NaxosMusic Library kunne været spærret pga. for mange brugere. Der er kun et meget begrænset antal licenser, og hvis man ikke får sig logget ud igen, bliver man ved med at spærre for en anden bruger resten af døgnet. På den måde bliver det svært for alle at få adgang. I det hele taget gælder: Når man har brugt Naxos, Oxford/Grove Online eller KBs fjernadgang, så log ud af det hele og quit browseren - ellers virker log out ikke sikkert.

Kurset benytter internettet og mail-kommunikation i videst muligt omfang. Da Absalon ikke fungerer tilfredsstillende, sker det via denne hjemmeside, og via en mailliste som jeg vedligeholder. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig kurset ved at sende en kort mail til mig (pw@pwch.dk) fra den mailaddresse, som du mest bruger.

Udkast til timeplan · Bibliografi

START