Start

General index of music editions

Materialer

Links

Recent publications

Coppini, Musica tolta 1607

Editions and papers
on this site:

Copenhagen Chansonnier

Complete Works of Gilles Mureau

Amiens MS 162 D

Uppsala MS 76a


Papers on

Basiron’s chansons
Busnoys & scibes PDF
Caulaincourt
Chansons in Fa-clefs
Chansoner på nettet
Fede, Works
Dulot’s Ave Maria
Open access 15th c.
MS Florence 2794

 

 
Renaissancekursus, bibliografi 2011

Nedenstående bibliografi er ganske omfattende. Den samler op på titler som har vist sig at være brugbare for læsning og opgaveskrivning ved tidligere kurser i beslægtede emner. Derfor er listen mest tænkt som en vej til at finde tekster, som jeg ofte refererer til. Mange af de omtalte titler er placeret i flere emnegrupper.

"Semesterhylde" angiver de titler som jeg regner findes på kursets semesterhylde; "resumé" henviser til korte resumeer af enkelte tekster, som jeg har udarbejdet.

NB Efter hvert afsnit i Atlas, Allan W.: Renaissance Music findes gode bbibliografier om de gennemgåede emner, up-to-date indtil 1998.

Mange tekster kan findes elektronisk via KBs e-resourcer - både fra KUs computere og hjemmefra.

En del af de musikstykker, der vil blive gennemgået under kurset, er tilgængelige online (via KBs Elektra, NB Husk at få fjernadgang) på
http://kb.naxosmusiclibrary.com.ep.fjernadgang.kb.dk/

NB HUSK at logge ud og kvitte browseren efter at have brugt Naxos Music Library, Oxford/Grove Online og KBs fjernadgang i det hele taget - ellers spærrer I for andre brugere!

Almen musikhistorie mm.:

Atlas, Allan W.: Renaissance Music. Music in Western Europe 1400-1600. New York 1998 (semesterhylde)

Atlas, Allan W. (ed.): Anthology of Renaissance Music. New York 1998 (semesterhylde)

Reinhard Strohm: The Rise of European Music 1380-1500. Cambridge 1993 (semesterhylde)

Knighton, Tess & Fallows, David (eds.): Compagnion to medieval and renaissance music. London 1992 (semesterhylde)

Reinhard Strohm & Bonnie J. Blackburn (eds.): Music as Concept and Practise in the Late Middle Ages (The New Oxford History of Music. New Edition. Vol. III.1) Oxford 2001 (semesterhylde)

Iain Fenlon (ed.): The Renaissance. From the 1470s to the end of the 16th century (Man & Music), London 1989

James McKinnon (ed.): Antiquity and the Middle Ages. From Ancient Greece to the 15th century. (Man & Music) London 1990

D.J. Grout & C.V. Palisca: A History of Western Music. Sixth Edition. New York 2001 (semesterhylde)

Michael Nordberg: Den dynamiske middelalder. København (Forlaget Per Kofoed) 1987 (svensk: 1984)

Michael Nordberg: Renæssancens virkelighed. 1400-tallets Italien – myter og realitet. København (Gyldendal) 1995 (svensk: 1993)

E.H. Gombrich: ‘In Search of Cultural History’ (Lecture 1967, publ. Oxford UP 1969) i E.H. Gombrich: Ideals and Idols. Essays on values in history and art. Oxford (Phaidon) 1979, s. 24-59

E.H. Gombrich: Kunstens historie. København (Gyldendal) 1997

Renaissancen:

Leon Battista Alberti (Lise Bek, ed.): Om billedkunsten. København 2000 (God indledning om den italienske renæssance, Firenze og Alberti)

Artikel ‘Renæssance’ i Den Store Danske Encyklopædi, Bd. 16 (2000), s. 116-23

Rob C. Wegman: The Crisis of Music in the Early Modern Europe 1470-1530. New York (Routledge) 2005 (semesterhylde)

Lewis Lockwood: Article ‘Renaissance’, (2001) Grove Music Online ed. L. Macy - G - kopiforlæg

Edward E. Lowinsky: ‘Music in the Culture of the Renaissance’ i Paul Oskar Kristeller & Philip P. Wiener (eds.): Renaissance Essays (Library of the History of Ideas IX) Rochester 1992, s. 337-81, (opr. Journal of the History of Ideas XV (1954), no. 4)

Heinrich Besseler: ‘Das Renaissanceproblem in der Musik’ Archiv für Musikwissenschaft 23 (1966) s. 1-10

Jerry Brotton: ‘The Myth of the Renaissance in Europe’
http://www.bbc.co.uk/history/british/tudors/renaissance_europe_01.shtml

Kim Beck Danielsen & Sanne Stemann Knudsen: Renæssancen – Da mennesket kom i centrum, Århus (Systime) 2005

Jessie Ann Owens: ‘Music Historiography and the Definition of the »Renaissance«’ Notes 47 (1990) s. 305-30

Andrew Kirkman, The Cultural Life of the Early Polyphonic Mass. Medieval Context to Modern Revival. Cambridge (UP) 2010 (semesterhylde)

Andrew Kirkman: ‘“Under Such Heavy Chains”: The Discovery and Evaluation of Late Medieval Music before Ambros’ 19th-Century Music 24 (2000) s. 89-112

Dorthe Jørgensen: Skønhedens Metamorfose. De æstetiske idéers historie. Odense (Syddansk Universitetsforlag) 2001, s. 169-91

Diskussion af ‘Ars nova’ i 1430'erne og Martin le Franc

Reinhard Strohm: ‘Music, Humanism, and the Idea of a »Rebirth« of the Arts’ i Reinhard Strohm & Bonnie J. Blackburn (eds.): Music as Concept and Practise in the Late Middle Ages (The New Oxford History of Music. New Edition. Vol. III.1) Oxford 2001 s. 344-405, kommentar.

Rob C. Wegman: ‘New Music for a World Grown Old. Martin Le Franc and the “Contenance Angloise”’ Acta Musicologica 75 (2003) s. 201-41

Rob C. Wegman: ‘Johannes Tinctoris and the ‘New Art’’ Music & Letters 82 (2003) s. 171-88

Reinhard Strohm: ‘Neue Aspekte von Musik und Humanismus im 15. Jahrhundert’ Acta Musicologica 76 (2004) s. 135-57

Tinctoris om musikalsk skønhed - æstetik:

Rob C. Wegman: ‘Sense and sensibily in late-medieval music. Thoughts on aesthetics and authenticityEarly music 23 (1995) s. 299-312

Christopher Page: ‘Reading and reminiscence: Tinctoris on the beauty of music’ Journal of the American Musicological Society 49 (1996) s. 1-31

Ronald Woodley: ‘Renaissance music theory as litterature: on reading the Proportionale Musices of Iohannes Tinctoris’ Renaissance Studies 1 (1987) s. 209-20

Rob C. Wegman: ‘ ‘Musical understanding’ in the 15th century’ Early music 2002 s. 47-66

Rob C. Wegman, ‘Johannes Tinctoris and the Art of Listening’ in Mark Delaere & Pieter Bergé (eds.), « Recevez ce mien petit labeur ». Studies in Renaissance Music in Honour of Ignace Bossuyt. Leuven (Leuven University Press) 2008, pp. 279-296

Umberto Eco: Middelalderens Æstetik, København (Forum) 2003 (oversat af Thomas Harder efter Arte e belleza nell’estetica medievale, Milano (Bompiani) 1987)

Dorthe Jørgensen: Skønhedens Metamorfose. De æstetiske idéers historie. Odense (Syddansk Universitetsforlag) 2001, s. 169-91

Lidt om værker

Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical works. An Essay in the Philosophy of Music. Revised Edition. New York (Oxford UP) 2007 (1st ed. 1992)

Reinhard Strohm, ‘Looking Back at Ourselves: The Problem with the Musical Work-Concept’ i Michael Talbot (ed.), The Musical Work. Reality or Invention? (Liverpool Music Symposium 1), Liverpool 2000, pp. 128-152

Edward Wickham, ‘Recording for Posterity: Some Reflections on the Memorialising of Early Renaissance Music, Melania Bucciarelli & Berta Joncus (eds.), Music as Social and Cultural Practice. Essays in Honor of Reinhard Strohm. Woodbridge (The Boydell Press) 2007, pp. 74-85

Opførelsespraksis, autencitet og videnskabshistorie:

Daniel Leech-Wilkinson: The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance. Cambridge (Cambridge UP) 2002 (semesterhylde)

John Haines: Eight Centuries of Troubadours and Trouvères. The Changing Identity of Medieval Music. (Cambridge (UP) 2004

Nicholas Kenyon (ed.): Authenticity and Early Music. A Symposium. Oxford (OUP) 1988

Richard Taruskin: Text and act: essays on music and performance. New York (Oxford UP) 1995

John Butt: Playing with history. The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge (Cambridge UP) 2002

Anna Maria Busse Berger: Medieval Music and the Art of Memory. Berkeley (Univ. of California Press) 2005 (KB: e-bog)

Renaissancen, den nye musik, musik og mening, verdsligt-kirkeligt:

Rob C. Wegman, ‘Sense and sensibily in late-medieval music. Thoughts on aesthetics and »authenticity«’ Early music 23 (1995) s. 299-312.

Paula Higgins: ‘In hydraulis Revisited: New Light on the Career of Antoine Busnois’ Journal of the American Musicological Society 39 (1986) s. 36-86.

Andrew Kirkman: ‘The Invention of the Cyclic Mass’ Journal of the American Musicological Society 2001 (Vol. 54) s. 1-47, resume

M. Jennifer Bloxam: ‘A Cultural Context for the Chanson Mass’ i Honey Meconi (ed.): Early Musical Borrowing. New York & London (Routledge) 2004, s. 7-35 (resume)

Vincenzo Borghetti: ‘Music and the representation of princely power in the fifteenth and sixteenth century’, Acta Musicologica LXXX (2008) pp. 179-214

Om symboler:

Craig Wright: The Maze and the Warrior. Symbols in Architecture, Theology and Music. Cam. Mass. (Harvard UP) 2001 (semesterhylde)

Andrew Kirkman, The Cultural Life of the Early Polyphonic Mass. Medieval Context to Modern Revival. Cambridge (UP) 2010 (semesterhylde)

Improvisation, performer, res facta og musikteori:

Rob C. Wegman: ‘From Maker to Composer: Improvisation and Musical Authorship in the Low Countries, 1450-1500’ Journal of the American Musicological Society 1996 s. 409-79 resumé

Peter Woetmann Christoffersen: ‘Om improvisation og komposition i 1400-tallet. En introduktion’ (upubliceret artikel 2007) - pdf-fil (184 kb)

Peter Woetmann Christoffersen: ‘Om enkel flerstemmighed til udsmykning af kirkesangene’ (Upubliceret resumé 2004/2008)

Peter Woetmann Christoffersen: ‘Sangerens kunst og Agricolas kirkemusik. Om forholdet mellem improviseret og komponeret flerstemmighed’, Download PDF file (ca. 472 kb)

Pamela F. Starr: ‘Musical entrepreneurship in 15th-century Europe’ Early Music 32 (2004) s. 119-33

Margaret Bent: ‘»Resfacta« and »Cantare Super Librum«’ Journal of the American Musicological Society 1983 s. 371-91 (resumé)

Bonnie J. Blackburn: ‘On Compositional Process in the Fifteenth Century’ Journal of the American Musicological Society 1987 s. 210-84 (resumé)

Andrew Kirkman: The Three-Voice Mass in the Later Fifteenth and Early Sixteenth Centuries. Style, Distribution and Case Studies. New York & London (Garland) 1995, Chapter 3 The Theoretical Perspective, s. 101-136

Alexis Luko: ‘Tinctoris on varietas’ Early Music History 27 (2008), pp. 99-136

Margaret Bent: ‘Sense and Rhetoric in Late-Medieval Polyphony’ in Andreas Giger & Thomas J. Mathiesen (eds.): Music in the Mirror. Reflections on the History of Music Theory and Literature for the 21st Century. Lincoln and London (University of Nebraska Press) 2002, pp. 45-59

Jan Herlinger: ‘Music theory of the fourteenth and early sixteenth centuries’ i NOHM III.1 s. 244-300

Bonnie J. Blackburn: ‘Music theory and musical thinking after 1450’ i NOHM III.1 s. 301-45

Messen i samfundet

Vincenzo Borghetti: ‘Music and the representation of princely power in the fifteenth and sixteenth century’, Acta Musicologica LXXX (2008) pp. 179-214

Rob C. Wegman: The Crisis of Music in the Early Modern Europe 1470-1530. New York (Routledge) 2005 (semesterhylde)

Andrew Kirkman, The Cultural Life of the Early Polyphonic Mass. Medieval Context to Modern Revival. Cambridge (UP) 2010 (semesterhylde)

Andrew Kirkman: ‘The Invention of the Cyclic Mass’ Journal of the American Musicological Society 2001 (Vol. 54) s. 1-47, resume

M. Jennifer Bloxam: ‘A Cultural Context for the Chanson Mass’ i Honey Meconi (ed.): Early Musical Borrowing. New York & London (Routledge) 2004, s. 7-35, resume

Rebecca L. Gerber, ‘A Fifteenth-Century Pellegrina and Standley’s “Harmony of the Spheres” Mass’ in M. Jennnifer Bloxam, Gioia Filocamo, and Leofranc Holford-Strevens (eds.), Uno gentile et subtile ingenio. Studies in Renaissance Music in Honour of Bonnie J. Blackburn. CESR Tours 2009, pp. 359-368

Bonnie J. Blackburn, ‘How to Sin in Music: Doctor Navarrus on Sixteenth-Century Singers’, Melania Bucciarelli & Berta Joncus (eds.), Music as Social and Cultural Practice. Essays in Honor of Reinhard Strohm. Woodbridge 2007, pp. 88-102

Bonnie J. Blackburn: ‘For whom do the singers sing?’  Early Music 25 (1997) s. 593-609

Jeffrey Dean: ‘Listening to sacred polyphony c. 1500’ Early Music 25 (1997) s. 611-35

Genealogi, imitation, konkurrence, kormesterens nye rolle:

Paula Higgins: ‘Musical “Parents” and Their “Progeny”: The Discourse of Creative Patriarchy in Early Modern Europe’ i J.A. Owens & A. Cummings (eds.): Music in Renaissance Cities and Courts: Studies in Honor of Lewis Lockwood (Detroit Monographs in Musicology/Studies in Music, No. 18) Warren, MI, 1996, s. 169-86 (resumé)

Paula Higgins: ‘Musical Politics in Late Medieval Poitiers: A Tale of Two Choirmasters’ i Paula Higgins (ed.): Antoine Busnoys. Method, Meaning, and Context in Late Medieval Music. Oxford 1999, s. 155-74 (resumé)

David J. Burn: ‘« Nam erit haec quoque laus eorum » Imitation, Competition and the « L’homme armé » Tradition’ Revue de Musicologie 87 (2001) s. 249-87 (resume)

Komponisternes arbejdsmetoder, skitse til renskrift, simultan/successiv komposition

Jessie Ann Owens: Composers at Work. The Craft of Musical Composition 1450-1600. New York 1997 (semesterhylde)

Peter Woetmann Christoffersen: French Music in the Early Sixteenth Century. Studies in the music collection of a copyist of Lyons. The manuscript »Ny kgl. Samling 1848 2°« in the Royal Library, Copenhagen I-III. København 1994. Især Vol. I Chapter 11 ‘The manuscript as material for study’, s. 292-301.

Stiftelser og institutioner:

Barbara Haggh: ‘Foundations or Institutions? On Bringing the Middle Ages into the History of Medieval Music’ Acta Musicologica 68 (1996) s. 87-128

Barbara Haggh: ‘The Meeting of Sacred Ritual and Secular Piety: Endowments for Music’ Knighton, Tess & Fallows, David (eds.): Compagnion to medieval and renaissance music. London 1992, s. 60-68

Om hukommelsens og beherskelse af memotekniks betydning for middelalderens lærdom og kunst:

Mary J. Carruthers: The Book of Memory. A Study in Medieval Culture. Cambridge (UP) 1990 (PB 2003)

Anna Maria Busse Berger: Medieval Music and the Art of Memory. Berkeley (Univ. of California Press) 2005 - semesterhylde (KB: e-bog)

Josquin Desprez og ‘Den store komponist’:

Richard Sherr (ed.): The Josquin Companion. Oxford (UOP) 2000 (semesterhylde)

Edward E. Lowinsky & Bonnie J. Blackburn (eds.): Josquin des Prez: Procedings of the International Josquin Festival-Conference ... New York City, 21-25 June 1971. London 1976 (semesterhylde)

Patrick Macey, Jeremy Noble, Jeffrey Dean & Gustave Reese: Artikel ‘Josquin (Lebloitte dit) des Prez’ New Grove II

Sydney Robinson Charles: Josquin des Prez: A Guide to Research. New York (Garland) 1983

Edward E. Lowinsky: ‘Musical Genius — Evolution and Origin of a Concept’ The Musical Quarterly 1964 s. 321-40 & s. 476-95

Jessie Ann Owens: ‘How Josquin Became Josquin: Reflections on Historiography and Reception’ i J.A. Owens & A. Cummings (eds.): Music in Renaissance Cities and Courts: Studies in Honor of Lewis Lockwood (Detroit Monographs in Musicology/Studies in Music, No. 18) Warren, MI, 1996 s. 271-279

Andrew Kirkman: ‘From Humanism to Enlightment: Reinventing Josquin’ The Journal of Musicology 17 (1999) s. 441-58

Rob C. Wegman: ‘»And Josquin Laughed . . .« Josquin and the Composer’s Anecdote in the Sixteenth Century’ Journal of Musicology 18 (1999) s. 319-357

Rob C. Wegman: ‘Who Was Josquin?’ i Richard Sherr (ed.): The Josquin Companion. Oxford 2000, s. 21-50

Paula Higgins: ‘The Apotheosis of Josquin des Prez and Other Mythologies of Musical Genius’ Journal of the American Musicological Society 57 (2005) s. 443-510

Stephanie P. Schlagel: 'The Liber selectarum cantiorum and the “German Josquin Renaissance”’ Journal of Musicology 29 (2002), s. 564-615

Analysere Josquin

John Milsom: ‘Analysing Josquin’ i Richard Sherr (ed.): The Josquin Companion. Oxford 2000, s. 431-84.

Patrick Macey: ‘Josquin and Musical Rhetoric: Miserere mei, Jesu and Other Motets’ i Richard Sherr (ed.): The Josquin Companion. Oxford 2000, s. 485-530.

Cristle Collins Judd: ‘Josquin des Prez: Salve regina (à 5)’ i Mark Everist (ed.): Music before 1600 (Models of musical analysis). Oxford 1992, s. 114-53

Komponister:

David Fallows: Dufay. London 1982/87 (se også Du Fays biografi) (semesterhylde)

David Fallows, Josquin. Turnhout 2009 (semesterhylde)

Richard Sherr (ed.): The Josquin Companion. Oxford (UOP) 2000 (semesterhylde)

Paula Higgins (ed.): Antoine Busnoys. Method, Meaning, and Context in Late Medieval Music. Oxford 1999 (semesterhylde)

Fabrice Fitch: Johannes Ockeghem: Masses and Models. Paris 1997 (semesterhylde)

Philippe Vendrix (ed.): Johannes Ockeghem. Actes du XLe Colloque international d’études humanistes. Tours, 3-8 février 1997 (Collection « Épitome musical » 1) Paris 1998 (semesterhylde)

Rob C. Wegman: Born for the Muses: The Life and Masses of Jacob Obrecht. Oxford 1994 (PB: 1996) (semesterhylde)

Nicole Schwindt (ed.): Alexander Agricola. Musik zwischen Vokalität und Instrumentalismus (Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik 6 - 2006), Kassel 2007

Chansoner - kvinders miljø

Paula Higgins: ‘Parisian Nobles, a Scottish Princess, and the Woman’s Voice in Late Medieval Song’ Early Music History. Studies in medieval and early modern music 10 (1991) s. 145-200

Leeman L. Perkins: ‘Antoine Busnois and the d'Hacqueville Connection’ i: M.B. Winn (ed.): Musique naturelle et musique artificielle. In Memoriam Gustav Reese (Le moyen français 5) Montreal 1979, s. 49-64

Don Michael Randel: ‘Dufay the Reader’ Studies in the History of Music I: Music and Language, New York 1983, s. 38-78

Musikliv, byer:

Reinhard Strohm: Music in Late Medieval Bruges. Oxford 1985

Clive Burgess and Andrew Wathey: ‘Mapping the soundscape: church music in English towns 1450-1500’ Early Music History 19 (2000) s. 1-46

Analyse og teori:

Everist, Mark (ed.): Music before 1600 (Models of musical analysis). Oxford 1992

Bonnie J. Blackburn: ‘On Compositional Process in the Fifteenth Century’ Journal of the American Musicological Society 40 (1987) s. 210-84

Jan Herlinger: ‘Music theory of the fourteenth and early sixteenth centuries’ i: Reinhard Strohm & Bonnie J. Blackburn (eds.): Music as Concept and Practise in the Late Middle Ages (The New Oxford History of Music. New Edition. Vol. III.1) Oxford (OUP) 2001, s. 244-300

Bonnie J. Blackburn: ‘Music theory and musical thinking after 1450’ i: Reinhard Strohm & Bonnie J. Blackburn (eds.): Music as Concept and Practise in the Late Middle Ages (The New Oxford History of Music. New Edition. Vol. III.1) Oxford (OUP) 2001, s. 301-45

Bonnie J. Blackburn: ‘The Dispute about Harmony c. 1500 and the Creation of a New Style’ i Anne-Emmanuelle Ceulemans & Bonnie J. Blackburn (eds.): Théorie et analyse musicales 1450-1650. Actes du colloque international Louvain-la-Neuve, 23-25 septembre 1999 (Musicologica Neolovaniensia Studia 9) Louvain-la-Neuve 2001, s. 1-37

Andrew Kirkman: The Three-Voice Mass in the Later Fifteenth and Early Sixteenth Centuries. Style, Distribution and Case Studies. New York & London (Garland) 1995, Chapter 3 The Theoretical Perspective, s. 101-136

Thomas Christensen (ed.): The Cambridge History of Western Music Theory. Cambridge 2002